Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden op alle diensten van Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer!

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 68062575

Algemeen

Steltenpool Hondengedragstherapie zal de afspraak/overeenkomst naar beste kunnen en weten uitvoeren en naar beste vermogen begeleiden.

Aansprakelijkheid

- De hondenbezitter is te allen tijde aansprakelijk voor schade die zijn/ haar hond veroorzaakt aan derden.

- Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer! Is niet aansprakelijk voor welke schade/ letsel dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de afgenomen dienst.

Adviezen, therapieën en training

Het verkregen advies is gebaseerd op de kennis en ervaringen van Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer! De inschatting/prognose tot mogelijke verbetering van het ongewenste gedrag geeft geen garantie. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan niet gegeven worden.

Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.

Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer! behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren , indien:

- De cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

- De cliënt op dusdanige manier met zijn hond omgaat, dat dit tegenstrijdig is met de werkwijze van Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer!

Alle door Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer! verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer! worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Betaling en afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd.

Later afzeggen kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming. Eenmaal gemaakte afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Indien door overmacht van Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer! een afspraak moet worden verzet, zal dit op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd.

Betaling van gedragstherapie en adviezen dienen vooraf betaald te worden.

Bij privétrainingen dient men na de les contant te betalen. Indien er gebruik wordt gemaakt van de korting bij 5 lessen of meer dient het bedrag vooraf per bank te worden voldaan.